Auditories de seguretat

A internovatec fem una Auditories de seguretat, cercant vulnerabilitats en una revisió a fons de tot el sistema
informàtic incluint ordinadors, servidors, instal·lacions de xarxes, sistema de cablejat,
comunicacions, ETC., fent un informe final donant les directrius a seguir i les correccions més
òptimes.