Cloud Backup

 

Internovatec es Partner de Veeam Backup (Cloud Backup)

Cloud Backup Les còpies de seguretat, ara també al núvol La informació digital de l’empresa és cada cop més crítica per a la continuïtat del negoci.

Els riscos que han anat sorgint en l’àmbit de la seguretat de la informació, com ara les infeccions amb Cryptolocker o Wannacry, fan indispensable disposar d’una clara política de seguretat de la informació.

En aquest sentit, les còpies backup han estat clau en la recuperació de la informació en
moltes de les empreses que han patit aquests inconvenients.

Amb CloudBackup podràs fer còpies de seguretat de la teva informació de manera fàcil, automàtica i segura, amb garanties que les operacions de còpia es realitzen correctament.

Cloud Backup permet:

– Fer còpies el més petites, ràpides i intel·ligents possible per tal de minimitzar tant
l’espai ocupat com l’ús de la connectivitat Internet de l’empresa.

– Còpies més segures gràcies al xifrat de clau privada que garanteix que només el
propietari de la clau hi tingui accés i pugui recuperar les dades.

– Una ràpida recuperació de les dades per garantir la continuïtat del negoci al més
aviat possible en cas d’accident.

– Restaurar les Maquines Copiades al nostre entorn o a Azure per a permetre una
recuperació gairebé instantània de les dades.

– Rebre informes amb alertes en temps real per veure si alguna còpia de seguretat
falla.

– Còpies de seguretat gestionades. Internovatec pot monitoritzar aquestes còpies,
comprovar que es facin correctament i reaccionar davant qualsevol alerta en
l’execució dels backups.

– Oblida’t de cintes, DVD i de guardar suports digitals en ubicacions remotes. El
CloudBackup és la teva solució.

Internovatec es Partner de Veeam Backup