Correu Electrònic

 

Servei d’allotjament de Correu electrònic. (Hosted Mail Service)

Podem allotjar el teu servei de correu electrònic corporatiu, fent-lo accessible des de
qualsevol dispositiu i amb disponibilitat total. Ens fem càrrec de tot, encarrega’ns la
teva solució de correu i prepara’t per fer-lo servir.

Office365: especialistes en migrar l’actual sistema de correu cap a Office365
de Microsoft.

Exchange al Cloud: Podem crear o migrar cap a servidor dedicat al núvol el
sistema de correu del nostre client.

Servei de Correu compartit: Podem allotjar el servei de correu de forma
econòmica als nostres servidor tant Linux com Windows.

Servei de Backup de correus Electrónics (MailBackup)
Internovatec posa a la teva disposició d’un sistema de Backup del correu
corporatiu, si el teu servidor cau, la teva línia de dades es satura o deixa de
funcionar, nosaltres emmagatzemem els correus fins que la incidència quedi
resolta. Es tracta d’un sistema de retenció en cas de caiguda de servei per part
del client.