Desapareixen els certificats SSL interns SAN (Subject Alternative Name).

Si teniu certificats tipus NomDNS=xxxxxxx.local no us els deixaran renovar. Per lo tant és important anar canviant el tipus de certificat abans que us caduqui.

Aquesta decisió es va prendre per les CA/Browser Forum (fòrum d’autoritats de certificació i creadors de navegadors) al novembre del 2011 i ara ja no es deixen renovar.

Les explicacions que van donar van ser: “A causa de que no és possible realment validar en el context de l’Internet públic aquells noms que no siguin únics, i a causa de les possibilitats d’ús malintencionat d’aquests certificats, el CA / Browser Fòrum ha decidit deixar d’emetre’ls un cop transcorregut un període de gràcia que permeti als usuaris afectats substituir-los”

Això implica canvis sobretot a usuaris de Microsoft Exchange o Active Directory que hauran de fer canvis a les configuracions.

Si teniu dubtes us podeu posar en contacte amb INTERNOVATEC.CAT i els nostres tècnics us podran ajudar i aconsellar.

Podeu consultar el CA/Browser Forum en el següent enllaç:

https://www.cabforum.org/wp-content/uploads/Baseline_Requirements_V1.pdf