Fase lliure per registrar l’extensió de domini .RADIO

Gestionada per la Unió Europea de Radiodifusió, .radio es reserva per a l’ús exclusiu del
sector de la ràdio, els organismes de radiodifusió, les ràdios d’internet, les persones que
treballen a la ràdio, les empreses que subministren béns i serveis i els radioaficionats .
Ara podrás registrar dominis tipus www.emisorapepito.radio

Podeu consultar aquí les polítiques de registre: www.nic.radio/policies

Si esteu interessats consulteu a INTERNOVATEC.CAT