Google Llança l’extensió de domini .page

Google ha llançat l’extensió de domini .page i ja està en fase lliure de registre. Aquests nous dominis són segurs ja que estan configurats per suportar HTTPS per defecte amb el que cal instal·lar un certificat SSL perquè funcioni.