HACKERS, ATACS INFORMÀTICS I PÀGINES WEB

Sempre hi ha hagut atacs als servidors de internet, robament de contrasenyes de tots tipus, tant de correus com de pàgines web i també d’accessos als allotjaments, plesk, cpanel, etc.

El que passa és que els atacs s’han multiplicat exponencialment des que hi ha la crisi del COVID-19. Des de INTERNOVATEC posem totes les eines necessàries en el nostre centre de dades per impedir tots aquests atacs, però també hem de lluitar contra pàgines web que no s’actualitzen des de fa molt de temps. S’ha de conscienciar a les empreses que tenir una pàgina web vol dir també fer-li manteniment, tenir-la al dia, amb els pluguins i temes actualitzats i això minimitzarà que ens pugui entrar un virus i fer spam, (per exemple). Si ho fem així, si nosaltres protegim els servidors i els clients tenen les webs actualitzades els hi posarem molt més difícil a tota aquesta gent.